Dopis L.Koutného českému šéftrenérovi maket Pavlu Fenclovi

L. Koutný poslal na redakci Minimakety.cz prosbu o zveřejnění dopisu, který zaslal českému šéftrenérovi maket Pavlu Fenclovi. Jeho plné znění tedy uveřejňujeme.


K obsahu výše citovaného dopisu je třeba dodat, že v něm zmiňovaná "zlínská" soutěž dvacetinek, která měla být uspořádána souběžně s Memoriálem Rudolfa Drnce na letišti v Brně-Medlánkách, se podle nejčerstvějších informací (z 25.8.2008) konat NEBUDE! Tudíž dne 14. září 2008 proběhne jediná soutěž dvacetinek, a to Memoriál Rudolfa Drnce.

Vážený pane trenére,


v příštím roce oslaví dvacetinky 40. výročí své existence. Již v tomto roce jsme zaznamenali na Openscale výrazně zvětšený zájem o tuto kategorii. Více informací je k dispozici například zde:
http://www.minimakety.cz/dvacetinky/reports/2008/Openscale/index.php.
V příštím roce budeme nejen pořádat 20. ročník Openscale, kde očekáváme mimořádně velkou účast, ale také bychom chtěli uspořádat Mistrovství ČR v kategorii M-min (dvacetinky). Abychom vyhověli požadavkům pro toto mistrovství (alespoň 3 soutěže na nichž se zúčastnilo min. 5 stejných soutěžících v předchozím roce), tak mimo již tři dříve naplánované soutěže se uskuteční ještě čtvrtá - Zlín, na letišti Brno-Medlánky 14.9.2008. Předpokládáme že jako hlavního mezinárodního bodovače pro mistrovství získáme Zdeňka Bedřicha a celé mistrovství se uskuteční v zářijovém termínu Drncova memoriálu.

Chtěl bych Vás požádat o sdělení zda existují ještě nějaké další požadavky na uspořádání mistrovské soutěže a jaké jsou podmínky na udělení finanční dotace od Svazu modelářů ČR na její uspořádání.


Dále bych Vás chtěl požádat o malou úpravu pravidel. Již delší dobu pozorujeme že výkonu víceplošníků jsou nepříznivě ovlivněny velkým odporem a malou účinností vrtule, jejíž průměr je limitován 35% rozpětí. Tento handicap nevyrovná ani příslušné nadhodnocení. Po delších debatách jsme dospěli k systémovému řešení přidat další 3% na každou další nosnou plochu. Tedy u dvouplošníků bude průměr vrtule omezen 38%, u tříplošníků 41% rozpětí atd. Tedy v pravidlech je třeba doplnit:


2.10.2
...nejvíce 35% rozpětí minimakety u jednoplošníku plus další 3% na každé další křídlo.


Tato úprava pravidel bude aplikována již při letošním Drncově memoriálu dne 14.9.2008.


S pozdravem
Ing. Lubomír Koutný