Nejbližší akce

22.05.2021

AIR RACES BRNO 2021

05.06.2021

Rakovnické minimakety 2021

27.06.2021

Halovky Hlučín, Hlučín

Technika

Nová technika pro volné minimakety poháněné elektromotory

Tento příspěvek vznikl jednak na základě mých poznatků z této oblasti, ale hlavně s přispěním Ing. Gašparína, který tuto problematiku v poslední době sleduje.

V návaznosti na úvod této sekce zabrousím napřed trochou do historie kategorie F4E dle FAI (halové makety poháněné CO2 nebo elektromotorem) a věnovat se nadále budu jen pohonu elektromotory. Tento pohon není v kategorii F4E nic nového, samozřejmě se ovšem jednalo o stejnosměrné motory různých typů a velikostí, vybavené převodovkou do pomala, aby bylo možné vysoké otáčky motoru přeměnit na potřebný kroutící moment k pohonu alespoň trochu rozumně velké a účinné vrtule. Bylo možné pořídit buď celé hotové komplety obsahující elektromotor s převodovkou, vrtulí a akumulátory (charakteristická je např. jednotka KP01 od Dereka Knighta), nebo menší pohonné jednotky "v rozsypu" značky Kenway (co do kvality zpracování o několik tříd horší) a nebo nebyl problém si takovou pohonnou jednotku vyrobit sám. Jako akumulátory se používaly miniaturní NiCd články (2 či 3 kusy) obvykle 50mAh. Pohon pak fungoval na jednoduchém principu: nabít akumulátory v modelu přes vyvedený konektor ze sady baterek v kapse (délkou nabíjení šlo do jisté míry ovlivnit dobu letu), pak model vypustit a let trval až do úplného vybití akumulátorů v modelu. Takový cyklus celkem dobře snášely NiCd akumulátory, o poznání méně už NiMH, LiPolky tehdy ještě zdaleka nebyly k dispozici a navíc by je v tomto režimu provozu stejně nešlo používat. Z výše uvedeného je jasné, že už jenom kvůli NiCd akumulátorům takový pohon s použitelným výkonem něco vážil a tudíž i modely tomu musely velikostí odpovídat. Co však bylo horší, byla nemožnost regulovat výkon, takže pokud nebyl prvotní odhad velikosti a váhy modelu správný, nastaly problémy s nedostatečným výkonem či pro změnu s přemotorováním modelu. Více či méně úspěšné pokusy o minaturní regulátory byly vzácnou výjimkou.

Od té doby došlo ovšem v otázce pohonu volných elektromodelů k podstatnému posunu. Určujícími hybateli byl nástup střídavých mikroelektromotorů a LiPol akumulátorů, které už z principu potřebovaly doplnit elektronickými prvky aby vůbec mohly fungovat, a to umožnilo zakomponovat do nich i další funkce. Problémů elektronického řízení letu si povšimli vynikající zkušení modelářští mikroelektronici Nick Leichty a Sergio Zigras z USA a Ivan Motyčka z Nového Mesta Nad Váhom. Jejich přičiněním jsou k dispozici některé elektronické komponenty, které pak umožňují ovládat pohonný elektromotor co do doby chodu a výkonu. Takže o co se konkrétně jedná:

Jako první možnost uvedu tu, kterou nabízejí Nick Leichty a Sergio Zigras. Jedná se o univerzální časovač s jednoduchým nastavením doby chodu a výkonu motoru o hmotnosti 0,3 gramu. Jejich časovač je univerzální a umožňuje připojení a řízení vnějšího buď jednosměrného regulátoru DC motoru anebo střídavého regulátoru AC motoru. Byla vyzkoušena bezproblémová funkce se střídavými regulátory od 1A po 7A (Microinvent, MGM). To umožňuje použít časovač v širokém rozsahu velikosti modelů od Oříšků po daleko větší modely. Časovač je připojen na konektor regulátoru, který je obvykle zapojen do přijímače. V modelu jsou tedy dva samostatné elektronické prvky - časovač a jakýkoliv vhodný miniaturní regulátor. Nevýhodou je poněkud složitější kabeláž a větší hmotnost, výhodou je možnost volby vhodného regulátoru (AC nebo DC potřebného výkonu). Z toho plyne že tato varianta řízení pohonu bude vhodná pro relativně větší modely. Překlad návodu k ovládání časovače je zde ve formátu PDF.

časovač zapojení schema

Časovač

Celkové zapojení

Schema zapojení


Druhou možností je výrobek firmy Microinvent, kdy Ivan Motyčka navrhl jednotku MUC1-T, která v sobě integruje časovač a střídavý regulátor pro proud do 1A. Celý tento komplet váží jenom 0,5 gramu i s kabeláží a konektory, z čehož jasně plyne že je určen pro ty nejmenší modely velikostí odpovídající kategoriím Oříšek a Pistachio, tudíž tam kde záleží na každém gramu. Překlad návodu k ovládání časovače je zde ve formátu PDF a k dispozici jsou i jeho parametry ve formátu PDF.

MUC1-T

Integrovaný časovač s regulátorem


K vlastnímu pohonu modelu pak lze použít některý z miniaturních střídavých elektromotorů (za předpokladu použití střídavého regulátoru ve spojení s časovačem od Leichtyho a Zigrase). Jejich výběr je značně široký, např. na stránkách Ing. Gašparína motory G10 nebo motory G15

[Felda], leden 2009