Nejbližší akce

18.09.2020

Hluk 2020

03.10.2020

Memoriál Rostislava Sýkory, 2. ročník, Hlučín

13.12.2020

Halové makety Havlíčkův Brod 2020

Pravidla kategorie M-min 1:20

Statické bodování - Openscale 2007

Bodovači při práci, Openscale 2007

Úvod

Na úvod si dovolím malou historickou rekapitulaci: vzhledem k tomu že kategorie dvacetinek je stále živá, má své protagonisty, aktivní stavitele, nadšence ochotné pomáhat s organizací soutěží i jen pouhé obdivovatele, pravidla této kategorie by měla být jak živý prvek odrážející vývoj kategorie v současnosti, tak nositel jisté historické linie a tak trochu nostalgické pojítko s dobami dřívějšími, kdy tato kategorie vyrostla takřka z ničeho do srdeční záležitosti celkem početné minimaketářské komunity. Jenže jak už to bývá, skrze pravidla se sem tam realizovaly ambice a tužby některých jedinců, s důsledky ne zrovna šťastnými. Takže aktuální stav (psáno začátkem roku 2016) je takový, že zde máme v pravidlech tak trochu zmatek. Naštěstí kde je vůle je i cesta, a tak tato situace nebrání pořádání soutěží a stavbě dvacetinek, protože v současnosti používaná pravidla jsou totiž v hlavních bodech charakterizujících modely víceméně shodná. Historicky jsou totiž stále minimakety s těmito vlastnostmi:

Pravidla

1. Národní pravidla M-min - volné makety na gumový pohon

Tato pravidla vznikla z dnešního pohledu v již dávné době konce 70. let minulého století, jsou uveřejněna ve Sportovním řádu Svazu modelářů ČR pod bodem 9.5.2, publikovaném na webu SMČR. Z toho plyne, že se jedná o oficiální pravidla kategorie M-min, jenže to má jeden háček - do těchto pravidel bylo vpašováno ustanovení, že měřítko 1:20 je pouze doporučené. To je samozřejmě naprosto proti duchu této kategorie a i v rozporu s jejím názvem DVACETINKY. Každopádně ale platí, že tato pravidla jsou platnými národními pravidly kategorie M-min 1:20, jejich znění (bez kontroverzního volného měřítka) je k dispozici na webu minimaket: NÁRODNÍ PRAVIDLA KATEGORIE M-min.

2. Nová pravidla kategorie M-min 1:20

Postupem času, s novými materiály a technologiemi, s příchodem nových minimaketářů a stále více se prosazujícím příklonem k větší maketovosti a povrchové věrnosti dvacetinek bylo jasné, že stávající pravidla nejsou schopná tyto trendy zachytit a ohodnotit. V roce 2012 byla na základě diskuze na fóru minimaket Antonínem Alferym vypracována a po řadě připomínek do finální podoby dovedena nová pravidla dvacetinek. Jejich používání na řadě soutěží po dobu osmi let prokázalo jejich životaschopnost a posunulo kategorii k vyšší maketovosti. Drobnější korekce pak vyústily v jejich stávající podobu a pravidla jsou, spolu s výkladem některých pojmů, uveřejněna zde na webu minimaket: NOVÁ PRAVIDLA KATEGORIE M-min.

Resumé aneb jak se v tom vyznat?

Z výše uvedeného plyne že je v tom poněkud zmatek, který bych rád trochu vyjasnil. Předně minimakety jsou výrazně okrajová kategorie modelářského sportu a minimaketáři jsou obecně neorganizovaná komunita sdružená kolem své záliby. Soutěže jsou pak ryze v režii pořadatele a ten se tudíž může rozhodnout která pravidla si vybere. Má na výběr tři možnosti:

Kontrola základních rozměrů modelu

Kontrola základních rozměrů modelu

Mám-li shrnout hlavní rozdíly mezi národními a novými pravidly z pohledu soutěžícího, pak nová pravidla více akcentují maketovost a povrchovou věrnost modelu, nadhodnocení mají větší vliv na snížení požadované délky letu a letové maximum je celkově nižší, výrazněji pak pro větší a složitější modely. Národní pravidla nemají tak propracované statické hodnocení, více je zdůrazněn požadavek na letové výkony modelu, krácení následných položek nadhodnocení upřednostňuje jednodušší typy. Bonusem je větší přípustný průměr vrtule u víceplošníků.

Jak jsem uvedl výše, jsou oboje pravidla v hlavních rysech totožná a při zachování měřítka 1:20 a maximálního průměru vrtule 35% rozpětí vyhoví takový model jedněm i druhým pravidlům. Z hlediska taktiky je pak třeba si prostudovat hlavně poněkud komplikovanou pasáž týkající se startů ze země v nových pravidlech, ale to je již jen taková třešnička na dortu.

[Pavel Stráník]