Nejbližší akce

22.05.2021

AIR RACES BRNO 2021

05.06.2021

Rakovnické minimakety 2021

27.06.2021

Halovky Hlučín, Hlučín

Pravidla RC minimaket

Zde zveřejněná pravidla jsou něčím, co vzniklo vyloženě účelově, a to proto, abychom si mohli poměřit síly a porovnat jak to komu létá a jak kdo s minimaketou létat umí. Vzhledem k tomu, že na tvorbě pravidel významně zapracoval i nestor našich maketářů Zdeněk Bedřich, přebírají strukturu i filozofii pravidel FAI pro velké makety F4C a mají i stejnou logiku a řád.

Stejně jako hodnocení maket, které má část statickou (hodnocení shodnosti makety se vzorem a jejího zpracování) a část letovou (hodnocení provedení povinných a volitelných letových obratů), tak i pravidla dodržují tuto linii. Proto obsahují část obecnou, která popisuje obecné normy průběhu soutěže, statického hodnocení a hodnocení letové části, a přílohu, která definuje jednotlivé letové obraty a uvádí nejčastější chyby v jejich provedení.

[Felda]