Nejbližší akce

28.04.2018

Brno Medlánky 28.4.2018

26.05.2018

OPENSCALE 2018

02.06.2018

Rakovnické minimakety

Pravidla RC minimaket

Zde zveřejněná pravidla jsou něčím, co vzniklo vyloženě účelově, a to proto, abychom si mohli poměřit síly a porovnat jak to komu létá a jak kdo s minimaketou létat umí. Vzhledem k tomu, že na tvorbě pravidel významně zapracoval i nestor našich maketářů Zdeněk Bedřich, přebírají strukturu i filozofii pravidel FAI pro velké makety F4C a mají i stejnou logiku a řád.

Stejně jako hodnocení maket, které má část statickou (hodnocení shodnosti makety se vzorem a jejího zpracování) a část letovou (hodnocení provedení povinných a volitelných letových obratů), tak i pravidla dodržují tuto linii. Proto obsahují část obecnou, která popisuje obecné normy průběhu soutěže, statického hodnocení a hodnocení letové části, a přílohu, která definuje jednotlivé letové obraty a uvádí nejčastější chyby v jejich provedení.

[Felda]